Học viện QMV

Chương trình của chúng tôi bao gồm: Đào tạo, Trợ lý và Công nghệ tài chính (FinX). Hãy tham gia cùng chúng tôi để trở thành người tự tin ra quyết định.

28 chương trình đào tạo

Đào tạo sẽ được hỗ trợ bởi trợ lý thực hành nhằm giúp học viên vận dụng và áp dụng các kiến thức đã học vào các tình huống ra quyết định đầu tư cụ thể.

FinX

Sản phẩm công nghệ tài chính giúp tiếp cận thông tin thị trường và các cơ hội đầu tư độc lập và nhanh nhất thông qua các thuật toán do QMV phát triển.

Trợ lý

Cung cấp các trợ giúp về thông tin được sàng lọc bởi những người có kinh nghiệm liên quan tới cơ hội đầu tư thông qua trợ lý đầu tư.

Top term

Học phần 0: Giới thiệu cơ bản
Nội dung học phần
4 bài học 03:20:00 giờ
 • Hiểu chu kỳ kinh tế, thị trường và tâm lý
 • Hiểu sự luân chuyển các lớp cổ phiếu và dòng tiền
 • Hiểu và định giá cổ phiếu đơn giản
 • Sử dụng phân tích kỹ thuật đơn giản
Hướng dẫn sử dụng AI stock
2 bài học 02:20:01 giờ
 • Giới thiệu và trao đổi về các sản phẩm của team AI stocks (20/8/2023)
 • Hướng dẫn sử dụng các tín hiệu sàng lọc kỹ thuật (24/09/2022)
Hướng dẫn sử dụng Blackbox
5 bài học 11:00:00 giờ
 • Hướng dẫn sử dụng 29/10
 • Hướng dẫn sử dụng BB 11/11/2023
 • Hướng dẫn sử dụng BB 25/11/2023
 • Hướng dẫn sử dụng BB 15/12/2023
 • Giới thiệu lý thuyết Black Box (Hộp đen dòng tiền) (06/02/2024)
Học phần 1: Trò chơi dòng tiền
Trò chơi của dòng tiền
4 bài học 01:11:39 giờ
 • P1T1A - Trò chơi của cáo và thỏ
 • P1T1B - Cơ bản về lý thuyết trò chơi
 • P1T1C - Ứng dụng nhanh trò chơi vào chứng khoán và tổng kết
 • Tài liệu học 1 .
Thông tin không cân xứng
4 bài học 01:28:54 giờ
 • P1T2A - Lý thuyết và ứng dụng vào tín dụng ngân hàng
 • P1T2B - Ứng dụng vào chứng khoán
 • P1T2C - Ứng dụng vào chứng khoán tiếp theo và tổng kết
 • Tài liệu học 2 .
Tài chính hành vi
4 bài học 01:25:37 giờ
 • P1T3A - Thị trường hiệu quả và sự xuất hiện của tài chính hành vi
 • P1T3B - Một số quan sát phổ biến
 • P1T3C - Chân dung thị trường và bài học cho chúng ta
 • Tài liệu học 3 .
Trò chơi của dòng tiền
2 bài học 01:47:44 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Thông tin không cân xứng
2 bài học 01:32:59 giờ
 • Bải giảng
 • Hỏi đáp
Tài chính hành vi
2 bài học 01:45:07 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Trò chơi của dòng tiền
2 bài học 01:31:09 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Thông tin không cân xứng
2 bài học 01:50:37 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Tài chính hành vi
2 bài học 01:36:12 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Giới thiệu tổng quan học phần 1 - Trò chơi dòng tiền (02/12)
1 bài học 01:23:03 giờ
 • Bài giảng
Học phần 2: Phân tích kinh tế
Các biến số vĩ mô
7 bài học 01:38:32 giờ
 • P2T1A - Kinh tế vĩ mô và phương pháp đầu tư
 • P2T1B - Hiểu số liệu thống kê vĩ mô
 • P2T1C - Tăng trưởng kinh tế (GDP) là gì_
 • P2T1D - Biến số lạm phát
 • P2T1E - Biến số lãi suất
 • P2T1F - Biến số tỷ giá & tổng kết bài giảng
 • Tài liệu học 1 .
Kinh tế và chính sách
6 bài học 01:28:57 giờ
 • P2T2A - Mục tiêu kinh tế và chính sách
 • P2T2B - Chính sách tiền tệ
 • P2T2C - Chính sách tài khóa và tỷ giá
 • P2T2D - Chu kỳ kinh tế và mối liên hệ với thị trường chứng khoán
 • P2T2E - Tổng kết bài giảng
 • Tài liệu học 2 .
Ôn tập kinh tế vĩ mô và chu kỳ
7 bài học 01:25:27 giờ
 • P2T3A - Giới thiệu khủng hoảng tài chính 2007-2008. Chứng khoán hóa là gì
 • P2T3B - Đa cấp chứng khoán Quá trình hình thành bong bóng tài chính
 • P2T3C - Khủng hoảng tài chính thế giới Nới lỏng, thắt chặt và đổ vỡ
 • P2T3D - Chính sách tiền tệ và thị trường chứng khoán Việt Nam
 • P2T3E - Vòng xoáy tiền tệ và trạng thái hiện tại của nền kinh tế Việt Nam
 • P2T3F - Tổng kết buổi ôn tập
 • Tài liệu học 3 .
Tổng kết chu kỳ kinh tế và thị trường
7 bài học 01:37:07 giờ
 • P2T4A - Tâm lý đầu tư
 • P2T4B - Kiểm soát tâm lý khi đầu tư
 • P2T4C - Chu kỳ kinh tế và mối liên hệ với TTCK
 • P2T4D - Chu kỳ dòng tiền trên TTCK và chu kỳ tâm lý
 • P2T4E - Luân chuyển dòng tiền đối với ngành và cổ phiếu
 • P2T4F - Tổng kết bài giảng
 • Tài liệu học 4 .
Hiểu các biến số kinh tế.
2 bài học 01:34:10 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Chính sách và chu kỳ
2 bài học 01:24:59 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Chu kỳ thị trường và tâm lý
2 bài học 01:47:11 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Buổi 1: Nền kinh tế và công thức tạo tiền (01/10)
3 bài học 01:37:58 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 1 .
Buổi 2: Chính sách và chu kỳ (08/10)
3 bài học 01:36:15 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 2 .
Buổi 3: Hiểu thông tin vĩ mô và phán đoán chính sách (15/10)
3 bài học 01:55:34 giờ
 • Bài Giảng
 • Hỏi đáp (kết hợp trong Bia hơi vỉa hè 15/10)
 • Tài liệu 3 .
Giới thiệu tổng quan học phần 2 - Kinh tế, chính sách và thị trường (30/9)
1 bài học 01:25:18 giờ
 • Bài giảng
Học phần 3: Phân tích cơ bản
Đọc hiểu báo cáo tài chính
3 bài học 01:45:45 giờ
 • P3T1A - Giả định doanh nghiệp _Trà đá vỉa hè_ P1
 • P3T1B - Giả định doanh nghiệp _Trà đá vỉa hè_ P2
 • P3T1C - Giả định doanh nghiệp _Trà đá vỉa hè_ P3
Phương pháp định giá so sánh
2 bài học 01:13:28 giờ
 • P3T2A - Kỹ thuật định giá phổ biến
 • P3T2B - Thực hành trên excel
Đọc báo cáo tài chính
3 bài học 01:15:58 giờ
 • P3T3A - Xây dựng chiến lược giao dịch
 • P3T3B - Hiểu định giá
 • P3T3C - Định giá so sánh, dòng cổ tức và tổng kết
Định giá dòng tiền cơ bản
2 bài học 01:34:10 giờ
 • P3T4A - Lý thuyết định giá theo dòng tiền
 • P3T4B - Thực hành trên excel
Phương pháp định giá cơ bản
2 bài học 01:12:44 giờ
 • P3T5A - Lý thuyết định giá dòng tiền đơn giản
 • P3T5B - Thực hành trên excel
Cách sử dụng các phương pháp định giá
2 bài học 01:24:23 giờ
 • P3T6A - Lý thuyết phân tích dòng tiển cổ đông
 • P3T6B - Thực hành trên excel
Công ty trà đá và lập BCTC
2 bài học 01:57:05 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Hiểu báo cáo tài chính
2 bài học 02:16:08 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Định giá so sánh
2 bài học 01:46:49 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Mô hình thu nhập cổ tức
2 bài học 01:47:43 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Định giá dòng tiền cổ đông
2 bài học 01:33:37 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Tổng kết học phần 3
2 bài học 01:52:06 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Khái niệm cơ bản về báo cáo tài chính
1 bài học 02:02:28 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
So sánh kỹ thuật định giá
1 bài học 01:36:44 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
Đọc báo cáo tài chính
1 bài học 01:45:17 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
Định giá dòng tiền đơn giản
1 bài học 01:35:18 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
Doanh nghiệp trà đá và dựng ngược BCTC
4 bài học 01:32:37 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 1 .
 • Excel 1 .
Đọc hiểu báo cáo tài chính
5 bài học 01:33:26 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 2 .
 • Excel 2.1 .
 • Excel 2.2 .
Định giá so sánh
4 bài học 01:24:01 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 3 .
 • Excel 3 .
Định giá thu nhập cổ tức
3 bài học 01:11:08 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 4 .
Mô hình định giá dòng tiền cổ đông
4 bài học 01:11:34 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 5 .
 • Excel 5 .
Tổng kết
3 bài học 01:20:27 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Excel 6 .
Học phần 4: Phân tích kỹ thuật dòng tiền
Phân tích giá và lượng
5 bài học 01:02:13 giờ
 • P4T1A - Lý thuyết phân tích lượng giá
 • P4T1B - Kết luận và ví dụ về phân tích lượng giá
 • P4T1C - Lý thuyết và ví dụ - Kháng cự, hỗ trợ và các đường xu hướng
 • P4T1D - Ví dụ tiếp theo và tổng kết
 • Tài liệu học 1 .
Phân tích đồ thị nến
5 bài học 01:20:59 giờ
 • P4T2A - Lý thuyết về đồ thị nến
 • P4T2B - Kỹ thuật ghép nến và một số lưu ý khi sử dụng nến
 • P4T2C - Ví dụ thực tế
 • P4T2D - Ví dụ tiếp theo và tổng kết
 • Tài liệu học 2 .
Phân tích các chỉ số kỹ thuật
5 bài học 01:11:55 giờ
 • P4T3A - Lý thuyết về 2 nhóm chỉ số (nhóm chỉ số sức mạnh xu hướng và nhóm chỉ số trung bình động)
 • P4T3B - Ví dụ về chỉ số MA, BB, Ichimoku
 • P4T3C - Nhóm chỉ số xu hướng, cách dùng và chú ý khi dùng chỉ số
 • P4T3D - Ví dụ thực tế và tổng kết
 • Tài liệu học 3 .
Phân tích mẫu hình kỹ thuật
5 bài học 01:11:46 giờ
 • P4T4A - Lý thuyết về các mẫu hình kĩ thuật (36 mô hình)
 • P4T4B - Các mẫu hình kĩ thuật tiếp theo
 • P4T4C - Các mẫu hình kĩ thuật tiếp theo và ví dụ
 • P4T4D - Ví dụ thực tế và tổng kết
 • Tài liệu học 4 .
Phân tích khoảng trống giá, lý thuyết Dow và lý thuyết sóng Eliot
5 bài học 01:30:10 giờ
 • P4T5A - Lý thuyết khoảng trống giá và đột phá
 • P4T5B - Lý thuyết đột phá tiếp theo và ứng dụng lý thuyết Dow
 • P4T5C - Ứng dụng lý thuyết Dow và sóng Eliot
 • P4T5D - Ví dụ thực tế và tổng kết
 • Tài liệu học 5 .
Ôn luyện 1
4 bài học 01:02:00 giờ
 • P4R1A - Ôn luyện và Xây dựng chiến lược giao dịch
 • P4R1B - Xây dựng chiến lược giao dịch tiếp theo và thực hiện phân tích kĩ thuật
 • P4R1C - Ví dụ thực tế và tổng kết
 • Tài liệu học 6 .
Ôn luyện 2
4 bài học 00:58:45 giờ
 • P4R2A - Ôn luyện và hướng dẫn thực hành
 • P4R2B - Ứng dụng 6 bước phân tích kĩ thuật
 • P4R2C - Nguyên tắc giao dịch và ôn luyện phân tích giá lượng (VPA)
 • Tài liệu học 7 .
Phân tích giá và lượng
4 bài học 02:51:36 giờ
 • Bài giảng
 • Thảo luận
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu .
Đồ thị nến
4 bài học 02:51:30 giờ
 • Bài giảng
 • Thảo luận
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 2 .
Chỉ số kỹ thuật
3 bài học 02:04:00 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 3 .
Mẫu hình kỹ thuật
4 bài học 02:47:26 giờ
 • Bài giảng
 • Thảo luận
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 4 .
Phân tích khoảng trống giá, bứt phá, lý thuyết Dow và sóng Elliot
3 bài học 02:47:28 giờ
 • Bài giảng
 • Thảo luận
 • Tài liệu 5 .
Tổng hợp - Vận dụng
5 bài học 02:38:20 giờ
 • Bài giảng
 • Thảo luận
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 6 .
 • Tài liệu 7 .
Ôn tập người mới
1 bài học 02:08:33 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
Cung cầu hỗ trợ kháng cự
1 bài học 01:58:30 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
Biểu đồ nến
1 bài học 02:07:21 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
Chỉ số kĩ thuật
1 bài học 01:59:21 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
Các mẫu biểu đồ
1 bài học 01:54:20 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
Gaps Breakouts Dow Elliot Wave
1 bài học 01:58:14 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
Cung cầu và các đường xu hướng
3 bài học 02:27:15 giờ
 • Bải giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 1 .
Phân tích nến
3 bài học 01:42:30 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 2 .
Chỉ số kĩ thuật
3 bài học 01:44:59 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 3 .
Mầu hình giá
3 bài học 01:26:25 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 4 .
Khoảng trống giá và các lý thuyết phổ biến
3 bài học 01:31:11 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 5 .
Tổng kết học phần
2 bài học 01:34:17 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
 • Tài liệu 6 .
Giới thiệu AI Stocks (18/3)
1 bài học 01:21:14 giờ
 • Giới thiệu AI Stocks
Hướng dẫn vận dụng PTKT nhanh (14/4)
1 bài học 01:20:43 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
Học phần 5: Xây dựng danh mục
Giới thiệu xây dựng danh mục đầu tư
4 bài học 01:19:25 giờ
 • P5T1A- Các khái niệm về danh mục đầu tư
 • P5T1B- Quan hệ rủi ro- lợi nhuận
 • P5T1C-Mục tiêu đầu tư và cách tiếp cận QMV
 • Tài liệu học 1 .
Xây dựng danh mục đầu tư
4 bài học 01:18:55 giờ
 • P5T2A- Các bước hình thành danh mục
 • P5T2B- Đòn bẩy dòng tiền & Đòn bẩy tài chính
 • P5T2C- Nhận diện nhóm dòng tiền
 • Tài liệu học 2 .
Xác định nhóm cổ phiếu
5 bài học 01:26:53 giờ
 • P5T3A- Nhận diện nhóm dòng tiền trong nhóm ngành
 • P5T3B- Chất lượng doanh nghiệp
 • P5T3C- Ví dụ về phân tích định giá
 • P5T3D- Phân tích Dupont chất lượng doanh nghiệp
 • Tài liệu học 3 .
Xây dựng chiến lược giao dịch
4 bài học 01:11:40 giờ
 • P5T4A- Chiến lược giao dịch qua phân tích kỹ thuật
 • P5T4B- Ví dụ chiến lược giao dịch qua PTKT-1
 • P5T4C- Ví dụ chiến lược giao dịch PTKT-2
 • Tài liệu học 4 .
Giới thiệu xây dựng danh mục đầu tư
2 bài học 01:10:56 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Hình thành danh mục
2 bài học 01:29:51 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Nhận diện doanh nghiệp phù hợp
1 bài học 01:19:33 giờ
 • Bài giảng
Xây dựng chiến lược giao dịch
2 bài học 01:16:24 giờ
 • Bải giảng
 • Hỏi đáp
Giới thiệu xây dựng danh mục đầu tư
3 bài học 01:46:47 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 1 .
Hình thành danh mục
3 bài học 02:05:06 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu 2 .
Lựa chọn nhóm dòng tiền
2 bài học 01:50:19 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Xây dựng chiến lược giao dịch
2 bài học 01:51:52 giờ
 • Bài giảng
 • Hỏi đáp
Giới thiệu tổng họp Học phần 5
1 bài học 01:40:00 giờ
 • Bài giảng
Học phần 6: Các chủ đề đặc biệt
Rào chắn vị thế cổ phiếu (27/5)
1 bài học 01:31:40 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp
Bài tổng kết tương tác kiến thức (22/4)
1 bài học 02:43:34 giờ
 • Bài giảng & hỏi đáp
Chủ đề chuyên sâu - Nhân tố giá
3 bài học 01:55:39 giờ
 • P6T1A - Bài giảng
 • P6T1B - Hỏi đáp
 • Tài liệu học .
Tổng kết khóa học
3 bài học 02:06:04 giờ
 • Bài Giảng
 • Hỏi đáp
 • Tài liệu học .
Giới thiệu tổng quan học phần 1 - Trò chơi dòng tiền (02/12)
1 bài học 01:23:03 giờ
 • Bài giảng
Giới thiệu tổng quan học phần 4 - Phân tích kĩ thuật (14/10)
1 bài học 01:17:18 giờ
 • Bài giảng
Giới thiệu tổng quan học phần 3 - Phân tích cơ bản và định giá (07/10)
1 bài học 01:11:22 giờ
 • Bài giảng
Giới thiệu tổng quan học phần 2 - Kinh tế, chính sách và thị trường (30/9)
1 bài học 01:25:18 giờ
 • Bài giảng
Giới thiệu các dịch vụ hội viên (23/9)
1 bài học 01:20:41 giờ
 • Bài giảng
Tổng hợp kiến thức cơ bản (16/9)
1 bài học 01:32:28 giờ
 • Bài giảng
Giới thiệu tín hiệu AI (10/4)
1 bài học 01:23:02 giờ
 • Giới thiệu tín hiệu AI
Nhân tố giá cổ phiếu (01/4)
2 bài học 01:20:00 giờ
 • Bài giảng
 • Tài liệu .
Giới thiệu AI Stocks (18/3)
1 bài học 01:21:14 giờ
 • Giới thiệu AI Stocks
Hướng dẫn sử dụng BlackBox và thực hành (06/02)
0 bài học 00:00:00 giờ
P6T3 Lý thuyết vĩ mô nên biết (23/01)
1 bài học 02:40:30 giờ
 • Bài giảng
Bản tin QMV
Góc nhìn QMV 2024
16 bài học 31:40:30 giờ
 • Số 16 (23/05)
 • Số 15 (16/05)
 • Số 14 (08/05)
 • Số 13 (25/04)
 • Số 12 (18/04)
 • Số 11 (11/04)
 • Số 10 (04/04)
 • Số 9 (28/03)
 • Số 8 (07/03)
 • Số 7 (29/02)
 • Số 6 (22/02)
 • Số 5 (01/02)
 • Số 4 (25/01)
 • Số 3 (18/01)
 • Số 2 (11/01)
 • Số 1 (04/01)
Góc nhìn QMV 2023
46 bài học 52:27:32 giờ
 • Số 47 (21/12)
 • Số 46 (14/12)
 • Số 45 (07/12)
 • Số 44 (30/11)
 • Số 43 (24/11)
 • Số 42 (16/11)
 • Số 41 (09/11)
 • Số 40 (02/11)
 • Số 39 (26/10)
 • Số 38 (19/10)
 • Số 37 (12/10)
 • Số 36 (06/10)
 • Số 35 (28/09)
 • Số 34 (21/09)
 • Số 33 (14/09)
 • Số 32 (06/09)
 • Số 31 (23/08)
 • Số 30 (16/08)
 • Số 29 (09/08)
 • Số 28 (02/08)
 • Số 27 (26/07)
 • Số 26 (19/07)
 • Số 25 (12/07)
 • Số 24 (06/07)
 • Số 23 (28/06)
 • Số 22 (21/06)
 • Số 21 (14/06)
 • Số 20 (07/06)
 • Số 19 (31/05)
 • Số 18 (24/05)
 • Số 17 (17/05)
 • Số 16 (10/05)
 • Số 15 (26/04)
 • Số 14 (19/04)
 • Số 13 (12/04)
 • Số 12 (05/04)
 • Số 11 (29/03)
 • Số 10 (22/03)
 • Số 9 (15/03)
 • Số 8 (08/03)
 • Số 6 (22/02)
 • Số 5 (15/02)
 • Số 4 (08/02)
 • Số 3 (01/02)
 • Số 2 (11/01)
 • Số 1 (04/01)
Góc nhìn QMV 2022
46 bài học 27:36:28 giờ
 • Số 51 (28/12)
 • Số 50 (21/12)
 • Số 49 (15/12)
 • Số 48 (07/12)
 • Số 47 (30/11)
 • Số 46 (23/11)
 • Số 45 (16/11)
 • Số 44 (09/11)
 • Số 43 (02/11)
 • Số 42 (26/10)
 • Số 41 (19/10)
 • Số 40 (12/10)
 • Số 39 (05/10)
 • Số 38 (28/09)
 • Số 37 (21/09)
 • Số 36 (14/09)
 • Số 35 (07/09)
 • Số 33 (31/08)
 • Số 32 (24/08)
 • Số 31 (17/08)
 • Số 30 (10/08)
 • Số 29 (03/08)
 • Số 28 (27/07)
 • Số 25 (06/07)
 • Số 24 (29/06)
 • Số 23 (22/06)
 • Số 22 (15/06)
 • Số 21 (08/06)
 • Số 20 (01/06)
 • Số 19 (25/05)
 • Số 18 (18/05)
 • Số 17 (11/05)
 • Số 16 (04/05)
 • Số 15 (27/04)
 • Số 14 (20/04)
 • Số 13 - Đối mặt những bất định. (13/04)
 • Số 12 - Tin đồn dồn tường cổ phiếu. (06/04)
 • Số 11 - Dòng chảy thông tin. (30/03)
 • Số 10 - Vượt vũ môn. (23/03)
 • Số 9 - "Đếm ngược" chờ bất ngờ (16/03/2022)
 • Số 8 - Áp thấp nhiệt đới
 • Số 7 - Phụ nữ hiện đại, không ngại trading
 • Số 6 - Gặp gỡ ngũ hổ QMV
 • Số 5 - Ra mắt các Quỹ đầu tư QMV (16/02/2022)
 • Số 4 - Chào năm mới (09/02/2022)
 • Giao lưu đầu năm cùng cộng đồng QMV - Triển vọng thị trường (09/02/2022)
Chương trình năm 2024
16 bài học 27:12:36 giờ
 • 21/05/2024
 • 15/05/2024
 • 07/05/2024
 • 23/04/2024
 • 16/04/2024
 • 09/04/2024
 • 02/04/2024
 • 26/03/2024
 • 19/03/2024
 • 12/03/2024
 • 05/03/2024
 • 27/02/2024
 • 20/02/2024
 • 31/01/2024
 • 23/01/2024
 • 16/01/2024
Chương trình năm 2023
42 bài học 63:40:14 giờ
 • 13/12/2023
 • 04/12/2023
 • 28/11/2023
 • 21/11/2023
 • 14/11/2023
 • 07/11/2023
 • 02/11/2023
 • 31/10/2023
 • 24/10/2023
 • 17/10/2023
 • 10/10/2023
 • 03/10/2023
 • 26/09/2023
 • 19/09/2023
 • 14/09/2023
 • 17/08/2023
 • 09/08/2023
 • 02/08/2023
 • 26/07/2023
 • 19/07/2023
 • 12/07/2023
 • 06/07/2023
 • 28/06/2023
 • 21/06/2023
 • 14/06/2023
 • 07/06/2023
 • 17/05/2023
 • 10/05/2023
 • 26/04/2023
 • 19/04/2023
 • 12/04/2023
 • 05/04/2023
 • 31/03/2023
 • 22/03/2023
 • 15/03/2023
 • 11/03/2023
 • 01/03/2023
 • 22/02/2023
 • 15/02/2023
 • 08/02/2023
 • 01/02/2023
 • 11/01/2023
Chương trình năm 2022
16 bài học 15:18:46 giờ
 • 28/12/2022
 • 21/12/2022
 • 15/12/2022
 • 07/12/2022
 • 01/12/2022
 • 23/11/2022
 • 16/11/2022
 • 09/11/2022
 • 03/11/2022
 • 27/10/2022
 • 20/10/2022
 • 13/10/2022
 • 06/10/2022
 • 29/9/2022
 • 22/9/2022
 • 15/9/2022
Thực hành
Chương trình thực hành 2024
3 bài học 02:44:12 giờ
 • Vĩ mô & Cổ phiếu (14/04)
 • Vĩ mô & Cổ phiếu (31/3)
 • Thực hành: Kinh tế, chính sách và thị trường (04/02)
Chương trình thực hành 2023
11 bài học 10:27:45 giờ
 • Mô hình kinh doanh ngành - Dầu khí (04/07)
 • Mô hình kinh doanh ngành - Viễn thông (28/06)
 • Mô hình kinh doanh ngành - Dịch vụ (29/06)
 • Mô hình kinh doanh ngành - Ô tô và linh kiện ô tô (23/06)
 • Mô hình kinh doanh ngành - Ngành bán lẻ (16/06)
 • Mô hình kinh doanh ngành - Ngành rượu bia nước giải khát (13/06)
 • Mô hình kinh doanh ngành - Ngành dịch vật liệu xây dựng (09/06)
 • Mô hình kinh doanh ngành - Ngành dịch vụ công nghiệp (06/06)
 • Phân tích nhóm ngành - Ngành xây dựng (18/05)
 • Mô hình kinh doanh ngành - Ngành Ngân hàng (16/5)
 • Biz model ngành ngân hàng (28/03)
Chương trình thực hành 2022
16 bài học 14:13:10 giờ
 • CLB The Spring - Chia sẻ cổ phiếu FRT (18/08)
 • CLB The Spring - Doanh nghiệp sau tái cấu trúc: Nên chờ để múc? (21/07/2022)
 • Tài liệu tham khảo buổi chia sẻ - CLB The Spring - Doanh nghiệp sau tái cấu trúc: Nên chờ để múc? .
 • CLB The Spring - Chủ đề: Có một nỗi đau mang tên người yêu cũ (07/07)
 • Chia sẻ các bước tìm hiểu / phân tích một mã chứng khoán (30/06)
 • Phân tích cơ bản cổ phiếu VGC (23/06)
 • Phân tích cơ bản cổ phiếu PHR (16/06)
 • Chia sẻ về cổ phiếu HPG (08/06)
 • Phân tích cơ bản cổ phiếu MBB (02/06)
 • Phân tích cơ bản cổ phiếu MWG (19/05)
 • Slide PTCB cổ phiếu MWG (19/05) .
 • Phân tích cơ bản- Cập nhật báo cáo kết quả kinh doanh quý 1- cổ phiếu VCG (05/05)
 • Ước tính kế toán và thủ thuật điều chỉnh báo cáo tài chính (21/04)
 • Chu kỳ doanh nghiệp, kinh nghiệm nhận diện một doanh nghiệp tốt (31/03)
 • BCTC và mối liên hệ (14/03)
 • Thông tin cơ bản phân tích doanh nghiệp (03/03)
Chương trình thực hành 2024
8 bài học 10:15:48 giờ
 • Cơ hội thị trường cùng hộp đen 05/05/2024
 • Cơ hội thị trường cùng Hộp đen (07/4)
 • Cơ hội thị trường cùng Hộp đen (30/3)
 • Cơ hội thị trường cùng Hộp đen (23/03)
 • Vĩ mô và Cổ phiếu (16/03)
 • Cơ hội thị trường cùng Hộp đen (09/03)
 • Cách sử dụng công cụ BlackBox để lựa chọn cổ phiếu (24/02)
 • Cách sử dụng công cụ BlackBox để lựa chọn cổ phiếu (17/02)
CLB 9
1 bài học 01:14:10 giờ
 • MS & báo cáo dòng tiền (20/11/2023)
CLB 8
1 bài học 02:00:00 giờ
 • Các vấn đề Lưu Ý Trong Lên Danh Mục Đầu Tư
CLB 6
1 bài học 02:00:00 giờ
 • Phân tích kỹ thuật cơ bản (13/11/2023)
Chương trình thực hành 2023
6 bài học 06:41:37 giờ
 • Chia sẻ hướng dẫn lên danh mục đầu tư - CLB 8 (29/9)
 • Hướng dẫn sử dụng biểu đồ Market Structure (25/5)
 • Ôn tập - thực hành kiến thức PTKT - Buổi 3 (27/4)
 • Ôn tập - thực hành kiến thức PTKT - Buổi 2 (20/4)
 • Ôn tập - thực hành kiến thức PTKT - Buổi 1 (13/4)
 • Giao lưu Phân tích kỹ thuật. (31/01)
Chương trình thực hành 2022
18 bài học 20:50:53 giờ
 • Chiến lược giao dịch "bot-following" (18/10)
 • Giao dịch Phái sinh trong thị trường downtrend (11/10)
 • Xu hướng (04/10)
 • Phân tích kỹ thuật trong giao dịch Phái sinh (27/09)
 • Biểu đồ nến (06/09)
 • Ôn tập Phân tích Giá-Lượng (09/08)
 • Ôn tập Phân tích Giá-Lượng (02/08)
 • Câu chuyện giá và lượng trong giao dịch (19/07)
 • Thực hành phân tích kỹ thuật (13/07)
 • Hỏi đáp Phân tích kỹ thuật (05/07)
 • Giao dịch Phái sinh (21/06)
 • Ôn tập Xu hướng, Kháng cự/Hỗ trợ. (29/03)
 • Phương pháp xác định Kháng cự/Hỗ trợ - Case study (08/03)
 • Phương pháp xác định Kháng cự / Hỗ trợ - Buổi 2 (01/03)
 • Phương pháp xác định Kháng cự / Hỗ trợ - Buổi 1 (24/02)
 • Giải mã đám mây Ichimoku (11/02)
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích kỹ thuật
 • Thực hành phân tích kỹ thuật ngày (26/01)