Version 2- Các chủ đề đặc biệt (2023)

Nhập môn 3 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Joseph Cuong Cập nhật lần cuối Wed, 12-Apr-2023 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
10 bài học 12:14:26 giờ
Giới thiệu tổng quan học phần 1 - Trò chơi dòng tiền (02/12)
1 bài học 01:23:03 giờ
 • Bài giảng 01:23:03
Giới thiệu tổng quan học phần 4 - Phân tích kĩ thuật (14/10)
1 bài học 01:17:18 giờ
 • Bài giảng 01:17:18
Giới thiệu tổng quan học phần 3 - Phân tích cơ bản và định giá (07/10)
1 bài học 01:11:22 giờ
 • Bài giảng 01:11:22
Giới thiệu tổng quan học phần 2 - Kinh tế, chính sách và thị trường (30/9)
1 bài học 01:25:18 giờ
 • Bài giảng 01:25:18
Giới thiệu các dịch vụ hội viên (23/9)
1 bài học 01:20:41 giờ
 • Bài giảng 01:20:41
Tổng hợp kiến thức cơ bản (16/9)
1 bài học 01:32:28 giờ
 • Bài giảng 01:32:28
Giới thiệu tín hiệu AI (10/4)
1 bài học 01:23:02 giờ
 • Giới thiệu tín hiệu AI 01:23:02
Nhân tố giá cổ phiếu (01/4)
2 bài học 01:20:00 giờ
 • Bài giảng 01:20:00
 • Tài liệu .
Giới thiệu AI Stocks (18/3)
1 bài học 01:21:14 giờ
 • Giới thiệu AI Stocks 01:21:14
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
45:02:28 giờ
Updated Thu, 17-Mar-2022
239 5.000.000 ₫
08:16:57 giờ
207 3.000.000 ₫
12:06:19 giờ
0 0 ₫
Giảng viên
 • 1 Reviews
 • 414 học viên
 • 12 Khóa học
3.000.000 ₫
Includes:
 • 12:14:26 giờ học tất cả các bài
 • 10 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác