P4-Version 2 (6/2021): Phân tích kỹ thuật dòng tiền (Mã số: SUB4)

Phân tích kỹ thuật là một trong ba khối kiến thức quan trọng cần thiết của quá trình ra quyết định đầu tư. Hiểu PTKT sẽ giúp bạn xác định được thời điểm mua và bán cổ phiếu phù hợp theo xu hướng thị trường. Sau khi hoàn thành chương trình này, bạn có thể trả lời được các câu hỏi như: xu thế hiện hữu là mua hay bán; xu thế đó có mạnh không; có dấu hiệu đảo chiều không; và thời điểm có thế đảo chiều. Những kiến thức trong học phần PTKT này là chuẩn mực và hoàn toàn có thể áp dụng vào giao dịch các tài sản khác như hàng hóa, phái sinh, tiền tệ.

Nhập môn 256 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao , Nam Mai Cập nhật lần cuối Tue, 15-Nov-2022 Vietnamese
Nội dung chính?
 • Sử dụng thành thạo, tự tin ra quyết định giao dịch.

Bài học
33 bài học 08:17:48 giờ
Phân tích giá và lượng
5 bài học 01:02:13 giờ
 • P4T1A - Lý thuyết phân tích lượng giá 00:17:07
 • P4T1B - Kết luận và ví dụ về phân tích lượng giá 00:15:37
 • P4T1C - Lý thuyết và ví dụ - Kháng cự, hỗ trợ và các đường xu hướng 00:15:29
 • P4T1D - Ví dụ tiếp theo và tổng kết 00:14:00
 • Tài liệu học 1 .
Phân tích đồ thị nến
5 bài học 01:20:59 giờ
 • P4T2A - Lý thuyết về đồ thị nến 00:24:11
 • P4T2B - Kỹ thuật ghép nến và một số lưu ý khi sử dụng nến 00:20:00
 • P4T2C - Ví dụ thực tế 00:22:31
 • P4T2D - Ví dụ tiếp theo và tổng kết 00:14:17
 • Tài liệu học 2 .
Phân tích các chỉ số kỹ thuật
5 bài học 01:11:55 giờ
 • P4T3A - Lý thuyết về 2 nhóm chỉ số (nhóm chỉ số sức mạnh xu hướng và nhóm chỉ số trung bình động) 00:18:44
 • P4T3B - Ví dụ về chỉ số MA, BB, Ichimoku 00:23:23
 • P4T3C - Nhóm chỉ số xu hướng, cách dùng và chú ý khi dùng chỉ số 00:18:07
 • P4T3D - Ví dụ thực tế và tổng kết 00:11:41
 • Tài liệu học 3 .
Phân tích mẫu hình kỹ thuật
5 bài học 01:11:46 giờ
 • P4T4A - Lý thuyết về các mẫu hình kĩ thuật (36 mô hình) 00:15:26
 • P4T4B - Các mẫu hình kĩ thuật tiếp theo 00:16:04
 • P4T4C - Các mẫu hình kĩ thuật tiếp theo và ví dụ 00:21:52
 • P4T4D - Ví dụ thực tế và tổng kết 00:18:24
 • Tài liệu học 4 .
Phân tích khoảng trống giá, lý thuyết Dow và lý thuyết sóng Eliot
5 bài học 01:30:10 giờ
 • P4T5A - Lý thuyết khoảng trống giá và đột phá 00:22:00
 • P4T5B - Lý thuyết đột phá tiếp theo và ứng dụng lý thuyết Dow 00:21:30
 • P4T5C - Ứng dụng lý thuyết Dow và sóng Eliot 00:23:11
 • P4T5D - Ví dụ thực tế và tổng kết 00:23:29
 • Tài liệu học 5 .
Ôn luyện 1
4 bài học 01:02:00 giờ
 • P4R1A - Ôn luyện và Xây dựng chiến lược giao dịch 00:23:00
 • P4R1B - Xây dựng chiến lược giao dịch tiếp theo và thực hiện phân tích kĩ thuật 00:22:00
 • P4R1C - Ví dụ thực tế và tổng kết 00:17:00
 • Tài liệu học 6 .
Ôn luyện 2
4 bài học 00:58:45 giờ
 • P4R2A - Ôn luyện và hướng dẫn thực hành 00:18:00
 • P4R2B - Ứng dụng 6 bước phân tích kĩ thuật 00:21:00
 • P4R2C - Nguyên tắc giao dịch và ôn luyện phân tích giá lượng (VPA) 00:19:45
 • Tài liệu học 7 .
Yêu cầu
+ Xem thêm
Miêu tả nội dung

Dưới đây là những kiến thức nền tảng quan trọng được trình bày thông qua các bài giảng nói. Những kiến thức này sẽ có giá trị ứng dụng tốt nhất khi kết hợp với các dịch vụ bổ trợ khác đã bao gồm trong chương trình học viện là Trợ lý và FinX của Học viên QMV.  

 • Phân tích cung cầu và tương quan giá và lượng giao dịch.
 • Xác định và phân tích các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ và đường xu hướng.
 • Phân tích bộ chỉ số kỹ thuật thông dụng.
 • Phân tích các mẫu hình đồ thị nến phổ biến.
 • Phân tích 36 mẫu hình giá quan trọng
 • Phân tích các khoảng trống giá
 • Liên hệ với các lý thuyết phổ biến như Sóng Elliot, Dow, Wyckoff.
   
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:40:01 giờ
Updated Thu, 17-Mar-2022
253 Miễn phí
04:06:10 giờ
225 2.000.000 ₫
06:10:03 giờ
220 2.000.000 ₫
08:26:28 giờ
180 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 6 Reviews
 • 559 học viên
 • 13 Khóa học
 • 5 Reviews
 • 573 học viên
 • 18 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
 • 08:17:48 giờ học tất cả các bài
 • 33 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác