Version 3 (10/2022): Kinh tế vĩ mô và chu kỳ chứng khoán

Nhập môn 118 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Nam Mai Cập nhật lần cuối Wed, 29-Mar-2023 English
Nội dung chính?

Bài học
9 bài học 05:09:47 giờ
Buổi 1: Nền kinh tế và công thức tạo tiền (01/10)
3 bài học 01:37:58 giờ
 • Bài giảng 01:20:24
 • Hỏi đáp 00:17:34
 • Tài liệu 1 .
Buổi 2: Chính sách và chu kỳ (08/10)
3 bài học 01:36:15 giờ
 • Bài giảng 01:15:31
 • Hỏi đáp 00:20:44
 • Tài liệu 2 .
Buổi 3: Hiểu thông tin vĩ mô và phán đoán chính sách (15/10)
3 bài học 01:55:34 giờ
 • Bài Giảng 01:55:34
 • Hỏi đáp (kết hợp trong Bia hơi vỉa hè 15/10) 00:00:00
 • Tài liệu 3 .
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:00:20 giờ
188 20.000.000 ₫
11:13:28 giờ
197 2.000.000 ₫
04:46:20 giờ
175 2.000.000 ₫
05:05:50 giờ
122 5.000.000 ₫
05:16:44 giờ
103 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 5 Reviews
 • 573 học viên
 • 18 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
 • 05:09:47 giờ học tất cả các bài
 • 9 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác