P3-Version 3 (3/2022): Phân tích cơ bản

Nhập môn 197 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao , Nam Mai Cập nhật lần cuối Tue, 15-Nov-2022 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
12 bài học 11:13:28 giờ
Công ty trà đá và lập BCTC
2 bài học 01:57:05 giờ
 • Bài giảng 01:23:50
 • Hỏi đáp 00:33:15
Hiểu báo cáo tài chính
2 bài học 02:16:08 giờ
 • Bài giảng 01:47:45
 • Hỏi đáp 00:28:23
Định giá so sánh
2 bài học 01:46:49 giờ
 • Bài giảng 01:20:26
 • Hỏi đáp 00:26:23
Mô hình thu nhập cổ tức
2 bài học 01:47:43 giờ
 • Bài giảng 01:27:38
 • Hỏi đáp 00:20:05
Định giá dòng tiền cổ đông
2 bài học 01:33:37 giờ
 • Bài giảng 01:20:02
 • Hỏi đáp 00:13:35
Tổng kết học phần 3
2 bài học 01:52:06 giờ
 • Bài giảng 01:14:31
 • Hỏi đáp 00:37:35
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:00:20 giờ
188 20.000.000 ₫
04:46:20 giờ
175 2.000.000 ₫
05:05:50 giờ
122 5.000.000 ₫
05:16:44 giờ
103 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 6 Reviews
 • 559 học viên
 • 13 Khóa học
 • 5 Reviews
 • 573 học viên
 • 18 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
 • 11:13:28 giờ học tất cả các bài
 • 12 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác