Version 1 (3/2021): Trò chơi dòng tiền (Mã số: SUB1)

Học phần này cung cấp kiến thức về Trò chơi của dòng tiền trên thị trường chứng khoán, với những thành phần chính khiến thị trường sôi động. Bạn sẽ được trang bị sự hiểu biết và cách hành xử phù hợp trong bối cảnh thông tin không cân xứng cho các thành phần tham gia, từ đó hình thành nên hành vi đầu tư chuyên nghiệp và cách thức quản lý cảm xúc đầu tư trong thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Nhập môn 225 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao , Nam Mai Cập nhật lần cuối Thu, 18-May-2023 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
12 bài học 04:06:10 giờ
Trò chơi của dòng tiền
4 bài học 01:11:39 giờ
 • P1T1A - Trò chơi của cáo và thỏ 00:28:47
 • P1T1B - Cơ bản về lý thuyết trò chơi 00:24:44
 • P1T1C - Ứng dụng nhanh trò chơi vào chứng khoán và tổng kết 00:18:08
 • Tài liệu học 1 .
Thông tin không cân xứng
4 bài học 01:28:54 giờ
 • P1T2A - Lý thuyết và ứng dụng vào tín dụng ngân hàng 00:33:55
 • P1T2B - Ứng dụng vào chứng khoán 00:31:13
 • P1T2C - Ứng dụng vào chứng khoán tiếp theo và tổng kết 00:23:46
 • Tài liệu học 2 .
Tài chính hành vi
4 bài học 01:25:37 giờ
 • P1T3A - Thị trường hiệu quả và sự xuất hiện của tài chính hành vi 00:30:46
 • P1T3B - Một số quan sát phổ biến 00:34:40
 • P1T3C - Chân dung thị trường và bài học cho chúng ta 00:20:11
 • Tài liệu học 3 .
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:40:01 giờ
Updated Thu, 17-Mar-2022
253 Miễn phí
08:17:48 giờ
256 2.000.000 ₫
06:10:03 giờ
220 2.000.000 ₫
08:26:28 giờ
180 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 6 Reviews
 • 559 học viên
 • 13 Khóa học
 • 5 Reviews
 • 573 học viên
 • 18 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
 • 04:06:10 giờ học tất cả các bài
 • 12 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác