About us

Học viện QMV là một sản phẩm thương hiệu của CTCP QMV. Học viện QMV cung cấp các chương trình đào tạo nội bộ cho hội viên QMV. Chương trình đào tạo được thiết kế theo 5 học phần chính và một học phần 6 gồm các chủ đề đặc biệt. Hội viên QMV được tiếp cận các bài giảng (trực tiếp và trực tuyến) bên cạnh dịch vụ Trợ lý kiến thức và đầu tư và dịch vụ công nghệ tài chính FinX trong thời gian là hội viên QMV. Chương trình Hội viên QMV hướng mục tiêu vào tạo ra sự thay đổi giúp hội viên trở thành người tự tin ra quyết định đầu tư. Xem thêm thông tin về chúng tôi tại đây và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Xem thêm thông tin về chúng tôi tại đâycác dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp.

Nếu bạn chỉ quan tâm tới một trong số các học phần dưới đây, bạn có thể đăng ký trở thành Hội viên QMV - Bronze. Khi đó, bạn sẽ được chọn một học phần bất kỳ trực tuyến trên website này và đồng thời sử dụng dịch vụ trợ lý và FinX của chúng tôi trong vòng 1 tháng. Trong thời gian là hội viên, bạn cũng đồng thời được theo dõi các bài giảng trực tiếp nếu diễn ra tại thời điểm là hội viên. Phí hội viên là 2,000,000 đồng. 

      Học phần 1: Trò chơi dòng tiền (Bronze 1)

      Học phần 2:  Phân tích kinh tế (Bronze 2)  

      Học phần 3: Phân tích cơ bản (Bronze 3) 

      Học phần 4: Phân tích kỹ thuật - dòng tiền (Bronze 4) 

      Học phần 5: Xây dựng danh mục (Bronze 5) 

Lưu ý: Nếu bạn quan tâm từ 3 học phần trở lên và điều kiện tài chính cho phép, bạn nên đăng ký trở thành Hội viên Silver với chi phí 6,000,000 đồng để trở thành Hội viên QMV trong 1 tháng và được tiếp cận toàn bộ 5 học phần chính và 1 học phần đặc biệt. Bạn có thể xem Chương trình Hội viên QMV  tại đây 

Quy trình đăng ký:

Bước 1: Mời bạn chuyển khoản theo thông tin bên dưới. 

Bước 2: Sau khi chuyển khoản, học viên vui lòng gửi email về địa chỉ dichvu@qmvgroup.vn, ghi rõ: Tên họ đăng ký, Mã số học phần, và email đăng ký (nếu khác với email dùng). QMV sẽ liên lạc để đối chiếu thông tin nội dung chuyển khoản và xác nhận đăng ký thành công.

Bước 3: Đồng thời, mời bạn vào discord Cộng đồng tại đây và để lại tên bạn đã đăng ký ở phòng Đăng ký để chúng tôi xác nhận.

 

Số tài khoản:1251 000 111 3788
Chủ tài khoản:Nguyễn Trà Linh
Ngân hàng:Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội
Nội dung chuyển khoản:Mã số dịch vụ + địa chỉ email của bạn
Ví dụ:Bronze 1 nguyenvana+gmail.com (có thể dùng dấu cộng “+” thay cho @)

Liên hệ với chúng tôi tại    Facebook    Discord