Version 2 (5/2022): Phân tích kinh tế

Nhập môn 175 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao , Joseph Cuong Cập nhật lần cuối Mon, 07-Nov-2022 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
6 bài học 04:46:20 giờ
Hiểu các biến số kinh tế.
2 bài học 01:34:10 giờ
 • Bài giảng 01:18:11
 • Hỏi đáp 00:15:59
Chính sách và chu kỳ
2 bài học 01:24:59 giờ
 • Bài giảng 01:13:03
 • Hỏi đáp 00:11:56
Chu kỳ thị trường và tâm lý
2 bài học 01:47:11 giờ
 • Bài giảng 01:23:35
 • Hỏi đáp 00:23:36
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:00:20 giờ
188 20.000.000 ₫
11:13:28 giờ
197 2.000.000 ₫
05:05:50 giờ
122 5.000.000 ₫
05:16:44 giờ
103 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 6 Reviews
 • 559 học viên
 • 13 Khóa học
 • 1 Reviews
 • 414 học viên
 • 12 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
 • 04:46:20 giờ học tất cả các bài
 • 6 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác