Version 2 (6/2022): Trò chơi dòng tiền

Nhập môn 122 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao , Joseph Cuong Cập nhật lần cuối Sat, 30-Jul-2022 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
6 bài học 05:05:50 giờ
Trò chơi của dòng tiền
2 bài học 01:47:44 giờ
 • Bài giảng 01:21:10
 • Hỏi đáp 00:26:34
Thông tin không cân xứng
2 bài học 01:32:59 giờ
 • Bải giảng 01:25:46
 • Hỏi đáp 00:07:13
Tài chính hành vi
2 bài học 01:45:07 giờ
 • Bài giảng 01:32:08
 • Hỏi đáp 00:12:59
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:00:20 giờ
188 20.000.000 ₫
11:13:28 giờ
197 2.000.000 ₫
04:46:20 giờ
175 2.000.000 ₫
05:16:44 giờ
103 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 6 Reviews
 • 559 học viên
 • 13 Khóa học
 • 1 Reviews
 • 414 học viên
 • 12 Khóa học
5.000.000 ₫
Includes:
 • 05:05:50 giờ học tất cả các bài
 • 6 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác