Version 2 (7/2022): Danh mục đầu tư

Nhập môn 103 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao , Joseph Cuong Cập nhật lần cuối Mon, 07-Nov-2022 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
7 bài học 05:16:44 giờ
Giới thiệu xây dựng danh mục đầu tư
2 bài học 01:10:56 giờ
 • Bài giảng 01:06:50
 • Hỏi đáp 00:04:06
Hình thành danh mục
2 bài học 01:29:51 giờ
 • Bài giảng 01:22:25
 • Hỏi đáp 00:07:26
Nhận diện doanh nghiệp phù hợp
1 bài học 01:19:33 giờ
 • Bài giảng 01:19:33
Xây dựng chiến lược giao dịch
2 bài học 01:16:24 giờ
 • Bải giảng 01:03:19
 • Hỏi đáp 00:13:05
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:00:20 giờ
188 20.000.000 ₫
11:13:28 giờ
197 2.000.000 ₫
04:46:20 giờ
175 2.000.000 ₫
05:05:50 giờ
122 5.000.000 ₫
Giảng viên
 • 6 Reviews
 • 559 học viên
 • 13 Khóa học
 • 1 Reviews
 • 414 học viên
 • 12 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
 • 05:16:44 giờ học tất cả các bài
 • 7 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác