Version 3 (4/2023): Danh mục đầu tư

Nhập môn 5 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Joseph Cuong Cập nhật lần cuối Sun, 23-Apr-2023 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
10 bài học 07:34:04 giờ
Giới thiệu xây dựng danh mục đầu tư
3 bài học 01:46:47 giờ
 • Bài giảng 01:27:28
 • Hỏi đáp 00:19:19
 • Tài liệu 1 .
Hình thành danh mục
3 bài học 02:05:06 giờ
 • Bài giảng 01:35:17
 • Hỏi đáp 00:29:49
 • Tài liệu 2 .
Lựa chọn nhóm dòng tiền
2 bài học 01:50:19 giờ
 • Bài giảng 01:31:09
 • Hỏi đáp 00:19:10
Xây dựng chiến lược giao dịch
2 bài học 01:51:52 giờ
 • Bài giảng 01:23:24
 • Hỏi đáp 00:28:28
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:00:20 giờ
188 20.000.000 ₫
11:13:28 giờ
197 2.000.000 ₫
04:46:20 giờ
175 2.000.000 ₫
05:05:50 giờ
122 5.000.000 ₫
05:16:44 giờ
103 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 1 Reviews
 • 414 học viên
 • 12 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
 • 07:34:04 giờ học tất cả các bài
 • 10 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác