Version 3 (6/2023): Trò chơi dòng tiền

Nhập môn 0 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Joseph Cuong Cập nhật lần cuối Sun, 18-Jun-2023 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
6 bài học 04:57:58 giờ
Trò chơi của dòng tiền
2 bài học 01:31:09 giờ
 • Bài giảng 01:10:26
 • Hỏi đáp 00:20:43
Thông tin không cân xứng
2 bài học 01:50:37 giờ
 • Bài giảng 01:40:03
 • Hỏi đáp 00:10:34
Tài chính hành vi
2 bài học 01:36:12 giờ
 • Bài giảng 01:17:44
 • Hỏi đáp 00:18:28
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:00:20 giờ
188 20.000.000 ₫
11:13:28 giờ
197 2.000.000 ₫
04:46:20 giờ
175 2.000.000 ₫
05:05:50 giờ
122 5.000.000 ₫
05:16:44 giờ
103 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 1 Reviews
 • 414 học viên
 • 12 Khóa học
5.000.000 ₫
Includes:
 • 04:57:58 giờ học tất cả các bài
 • 6 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác