Học phần 0: Giới thiệu cơ bản

Cung cấp kiến thức cơ bản nhập môn

Nhập môn 253 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao , Nam Mai Cập nhật lần cuối Thu, 17-Mar-2022 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
11 bài học 16:40:01 giờ
Nội dung học phần
4 bài học 03:20:00 giờ
 • Hiểu chu kỳ kinh tế, thị trường và tâm lý 00:50:00
 • Hiểu sự luân chuyển các lớp cổ phiếu và dòng tiền 00:40:00
 • Hiểu và định giá cổ phiếu đơn giản 00:50:00
 • Sử dụng phân tích kỹ thuật đơn giản 01:00:00
Hướng dẫn sử dụng AI stock
2 bài học 02:20:01 giờ
 • Giới thiệu và trao đổi về các sản phẩm của team AI stocks (20/8/2023) 01:20:20
 • Hướng dẫn sử dụng các tín hiệu sàng lọc kỹ thuật (24/09/2022) 00:59:41
Hướng dẫn sử dụng Blackbox
5 bài học 11:00:00 giờ
 • Hướng dẫn sử dụng 29/10 02:00:00
 • Hướng dẫn sử dụng BB 11/11/2023 02:00:00
 • Hướng dẫn sử dụng BB 25/11/2023 02:00:00
 • Hướng dẫn sử dụng BB 15/12/2023 02:00:00
 • Giới thiệu lý thuyết Black Box (Hộp đen dòng tiền) (06/02/2024) 03:00:00
Yêu cầu
 • Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu
+ Xem thêm
Miêu tả nội dung

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu. Học phần gồm có 4 nội dung chính:

 • Bài 1: Hiểu chu kỳ kinh tế, thị trường và tâm lý
 • Bài 2: Hiểu sự luân chuyển các lớp cổ phiếu và dòng tiền
 • Bai 3: Hiểu và định giá cổ phiếu đơn giản
 • Bài 4: Sử dụng phân tích kỹ thuật đơn giản
   
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
08:17:48 giờ
256 2.000.000 ₫
04:06:10 giờ
225 2.000.000 ₫
06:10:03 giờ
220 2.000.000 ₫
08:26:28 giờ
180 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 6 Reviews
 • 559 học viên
 • 13 Khóa học
 • 5 Reviews
 • 573 học viên
 • 18 Khóa học
Miễn phí
Includes:
 • 16:40:01 giờ học tất cả các bài
 • 11 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác