Version 1 (7/2021): Xây dựng danh mục (Mã số: SUB5)

Học phần quan trọng không kém trong việc tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng là học phần Xây dựng và Quản trị Danh mục. Đây là học phần hoàn thiện cho bạn với kiến thức thực tế từ việc lựa chọn ngành, dòng tiền, nhóm cổ phiếu từ cách tiếp cận Top - Down để từ đó xây dựng cho mình cấu trúc danh mục tối ưu, vừa đảm bảo đồng thời hai mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và quản trị được rủi ro khi phân bổ đầu tư.

Nhập môn 133 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao , Nam Mai Cập nhật lần cuối Mon, 07-Nov-2022 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
17 bài học 05:16:53 giờ
Giới thiệu xây dựng danh mục đầu tư
4 bài học 01:19:25 giờ
 • P5T1A- Các khái niệm về danh mục đầu tư 00:23:00
 • P5T1B- Quan hệ rủi ro- lợi nhuận 00:25:25
 • P5T1C-Mục tiêu đầu tư và cách tiếp cận QMV 00:31:00
 • Tài liệu học 1 .
Xây dựng danh mục đầu tư
4 bài học 01:18:55 giờ
 • P5T2A- Các bước hình thành danh mục 00:20:13
 • P5T2B- Đòn bẩy dòng tiền & Đòn bẩy tài chính 00:29:34
 • P5T2C- Nhận diện nhóm dòng tiền 00:29:08
 • Tài liệu học 2 .
Xác định nhóm cổ phiếu
5 bài học 01:26:53 giờ
 • P5T3A- Nhận diện nhóm dòng tiền trong nhóm ngành 00:19:23
 • P5T3B- Chất lượng doanh nghiệp 00:18:48
 • P5T3C- Ví dụ về phân tích định giá 00:24:01
 • P5T3D- Phân tích Dupont chất lượng doanh nghiệp 00:24:41
 • Tài liệu học 3 .
Xây dựng chiến lược giao dịch
4 bài học 01:11:40 giờ
 • P5T4A- Chiến lược giao dịch qua phân tích kỹ thuật 00:19:00
 • P5T4B- Ví dụ chiến lược giao dịch qua PTKT-1 00:21:05
 • P5T4C- Ví dụ chiến lược giao dịch PTKT-2 00:31:35
 • Tài liệu học 4 .
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:40:01 giờ
Updated Thu, 17-Mar-2022
253 Miễn phí
08:17:48 giờ
256 2.000.000 ₫
04:06:10 giờ
225 2.000.000 ₫
06:10:03 giờ
220 2.000.000 ₫
08:26:28 giờ
180 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 6 Reviews
 • 559 học viên
 • 13 Khóa học
 • 5 Reviews
 • 573 học viên
 • 18 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
 • 05:16:53 giờ học tất cả các bài
 • 17 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác