Version 3- Các chủ đề đặc biệt (2024)

Nhập môn 0 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Nam Mai Cập nhật lần cuối Tue, 23-Jan-2024 English
Nội dung chính?

Bài học
1 bài học 02:40:30 giờ
Hướng dẫn sử dụng BlackBox và thực hành (06/02)
0 bài học 00:00:00 giờ
P6T3 Lý thuyết vĩ mô nên biết (23/01)
1 bài học 02:40:30 giờ
  • Bài giảng 02:40:30
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
27:25:07 giờ
Updated Sat, 26-Mar-2022
166 5.000.000 ₫
06:59:47 giờ
0 0 ₫
01:25:18 giờ
Updated Wed, 06-Dec-2023
0 2.000.000 ₫
Giảng viên
  • 5 Reviews
  • 573 học viên
  • 18 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
  • 02:40:30 giờ học tất cả các bài
  • 1 bài học
  • Truy cập bằng nhiều thiết bị
  • Truy cập mọi lúc
  • So sánh với khóa học khác