Version đặc biệt P5 (2023)

Bài giảng tổng kết những điểm chính của toàn bộ học phần.

Nhập môn 9 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao Cập nhật lần cuối Sat, 09-Dec-2023 English
Nội dung chính?

Bài học
1 bài học 01:40:00 giờ
Giới thiệu tổng họp Học phần 5
1 bài học 01:40:00 giờ
  • Bài giảng 01:40:00
Yêu cầu
+ Xem thêm
Miêu tả nội dung

Bài giảng tổng kết những điểm chính của toàn bộ học phần.

+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:00:20 giờ
188 20.000.000 ₫
11:13:28 giờ
197 2.000.000 ₫
04:46:20 giờ
175 2.000.000 ₫
05:05:50 giờ
122 5.000.000 ₫
05:16:44 giờ
103 2.000.000 ₫
Giảng viên
  • 6 Reviews
  • 559 học viên
  • 13 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
  • 01:40:00 giờ học tất cả các bài
  • 1 bài học
  • Truy cập bằng nhiều thiết bị
  • Truy cập mọi lúc
  • So sánh với khóa học khác