Showing on this page : 6
Filter
Categories

Price

Level

Language
 • Học phần 0: Giới thiệu cơ bản
  Cung cấp kiến thức cơ bản nhập môn
  11 bài học 16:40:01 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  Miễn phí
 • P4-Version 2 (6/2021): Phân tích kỹ thuật dòng tiền (Mã số: SUB4)
  Phân tích kỹ thuật là một trong ba khối kiến thức quan trọng cần thiết của quá trình ra quyết định đầu tư. Hiểu PTKT sẽ giúp bạn xác định được thời điểm mua và bán cổ phiếu phù hợp theo xu hướng thị trường. Sau khi hoàn thành chương trình này, bạn có thể trả lời được các câu hỏi như: xu thế hiện hữu là mua hay bán; xu thế đó có mạnh không; có dấu hiệu đảo chiều không; và thời điểm có thế đảo chiều. Những kiến thức trong học phần PTKT này là chuẩn mực và hoàn toàn có thể áp dụng vào giao dịch các tài sản khác như hàng hóa, phái sinh, tiền tệ.
  33 bài học 08:17:48 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  2.000.000 ₫
 • P4-Version 3 (11/2021): Phân tích kỹ thuật dòng tiền
  Phân tích kỹ thuật là một trong ba khối kiến thức quan trọng cần thiết của quá trình ra quyết định đầu tư. Hiểu PTKT sẽ giúp bạn xác định được thời điểm mua và bán cổ phiếu phù hợp theo xu hướng thị trường. Sau khi hoàn thành chương trình này, bạn có thể trả lời được các câu hỏi như: xu thế hiện hữu là mua hay bán; xu thế đó có mạnh không; có dấu hiệu đảo chiều không; và thời điểm có thế đảo chiều. Những kiến thức trong học phần PTKT này là chuẩn mực và hoàn toàn có thể áp dụng vào giao dịch các tài sản khác như hàng hóa, phái sinh, tiền tệ.
  23 bài học 16:00:20 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  20.000.000 ₫
 • Version 1 (3/2021): Trò chơi dòng tiền (Mã số: SUB1)
  Học phần này cung cấp kiến thức về Trò chơi của dòng tiền trên thị trường chứng khoán, với những thành phần chính khiến thị trường sôi động. Bạn sẽ được trang bị sự hiểu biết và cách hành xử phù hợp trong bối cảnh thông tin không cân xứng cho các thành phần tham gia, từ đó hình thành nên hành vi đầu tư chuyên nghiệp và cách thức quản lý cảm xúc đầu tư trong thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.
  12 bài học 04:06:10 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  2.000.000 ₫
 • Version 1 (4/2021): Phân tích kinh tế (Mã số: SUB2)
  Học phần 2 trong chương trình đào tạo của Học Viện QMV là phần rất quan trọng trong cách tiếp cận đầu tư chứng khoán của QMV Group, đó là cách tiếp cận Top - Down. Đây là cách tiếp cận từ kinh tế vĩ mô trước khi đi đến trải nghiệm các phương thức đầu tư khác nhau trong đầu tư tài chính. Học phần này giúp bạn tìm hiểu về chu kỳ vận hành của nền kinh tế, bao gồm những chính sách ảnh hưởng đến nguồn tiền vào thị trường. Từ đó, hình thành nên sự luân chuyển vận động của các ngành và dòng tiền. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ hiểu bong bóng tài sản và khủng hoảng phát sinh từ đâu và bằng cách nào để thích nghi với những bong bóng này.
  27 bài học 06:10:03 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  2.000.000 ₫
 • P3-Version 1 (5/2021): Phân tích cơ bản
  Học phần Phân tích cơ bản định giá là học phần rất cần thiết khi bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để xác định được giá trị cơ bản của cổ phiếu, giá cổ phiếu xoay quanh những giá trị cốt lõi nào của doanh nghiệp. Thông qua chương trình đào tạo đọc hiểu báo cáo tài chính của các loại hình doanh nghiệp và phân tích chỉ số tài chính của các loại hình doanh nghiệp khác nhau, bạn sẽ có hiểu biết về các phương pháp định giá cơ bản. Từ đó, bạn sẽ rút ra cho mình phương pháp định giá phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp.
  14 bài học 08:26:28 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  2.000.000 ₫