Version đặc biệt P1 (12/2023)

Nhập môn 0 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Nam Mai Cập nhật lần cuối Wed, 06-Dec-2023 English
Nội dung chính?

Bài học
1 bài học 01:23:03 giờ
Giới thiệu tổng quan học phần 1 - Trò chơi dòng tiền (02/12)
1 bài học 01:23:03 giờ
  • Bài giảng 01:23:03
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:00:20 giờ
188 20.000.000 ₫
11:13:28 giờ
197 2.000.000 ₫
04:46:20 giờ
175 2.000.000 ₫
05:05:50 giờ
122 5.000.000 ₫
05:16:44 giờ
103 2.000.000 ₫
Giảng viên
  • 5 Reviews
  • 573 học viên
  • 18 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
  • 01:23:03 giờ học tất cả các bài
  • 1 bài học
  • Truy cập bằng nhiều thiết bị
  • Truy cập mọi lúc
  • So sánh với khóa học khác