P3-Version 2 (8/2021): Phân tích cơ bản

Nhập môn 0 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Nam Mai Cập nhật lần cuối Tue, 15-Nov-2022 English
Nội dung chính?

Bài học
4 bài học 06:59:47 giờ
Khái niệm cơ bản về báo cáo tài chính
1 bài học 02:02:28 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 02:02:28
So sánh kỹ thuật định giá
1 bài học 01:36:44 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 01:36:44
Đọc báo cáo tài chính
1 bài học 01:45:17 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 01:45:17
Định giá dòng tiền đơn giản
1 bài học 01:35:18 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 01:35:18
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
27:25:07 giờ
Updated Sat, 26-Mar-2022
166 5.000.000 ₫
01:25:18 giờ
Updated Wed, 06-Dec-2023
0 2.000.000 ₫
02:40:30 giờ
0 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 5 Reviews
 • 573 học viên
 • 18 Khóa học
0 ₫
Includes:
 • 06:59:47 giờ học tất cả các bài
 • 4 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác