P4-Version 1 (3/2021): Phân tích kỹ thuật

Nhập môn 0 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Nam Mai Cập nhật lần cuối Tue, 15-Nov-2022 English
Nội dung chính?

Bài học
6 bài học 12:06:19 giờ
Ôn tập người mới
1 bài học 02:08:33 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 02:08:33
Cung cầu hỗ trợ kháng cự
1 bài học 01:58:30 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 01:58:30
Biểu đồ nến
1 bài học 02:07:21 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 02:07:21
Chỉ số kĩ thuật
1 bài học 01:59:21 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 01:59:21
Các mẫu biểu đồ
1 bài học 01:54:20 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 01:54:20
Gaps Breakouts Dow Elliot Wave
1 bài học 01:58:14 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 01:58:14
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
43:02:28 giờ
Updated Thu, 17-Mar-2022
239 5.000.000 ₫
08:16:57 giờ
207 3.000.000 ₫
12:14:26 giờ
3 3.000.000 ₫
Giảng viên
 • 5 Reviews
 • 573 học viên
 • 18 Khóa học
0 ₫
Includes:
 • 12:06:19 giờ học tất cả các bài
 • 6 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác