P3-Version 1 (5/2021): Phân tích cơ bản

Học phần Phân tích cơ bản định giá là học phần rất cần thiết khi bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để xác định được giá trị cơ bản của cổ phiếu, giá cổ phiếu xoay quanh những giá trị cốt lõi nào của doanh nghiệp. Thông qua chương trình đào tạo đọc hiểu báo cáo tài chính của các loại hình doanh nghiệp và phân tích chỉ số tài chính của các loại hình doanh nghiệp khác nhau, bạn sẽ có hiểu biết về các phương pháp định giá cơ bản. Từ đó, bạn sẽ rút ra cho mình phương pháp định giá phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp.

Nhập môn 180 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao , Nam Mai Cập nhật lần cuối Tue, 15-Nov-2022 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
14 bài học 08:26:28 giờ
Đọc hiểu báo cáo tài chính
3 bài học 01:45:45 giờ
 • P3T1A - Giả định doanh nghiệp _Trà đá vỉa hè_ P1 00:25:30
 • P3T1B - Giả định doanh nghiệp _Trà đá vỉa hè_ P2 00:41:41
 • P3T1C - Giả định doanh nghiệp _Trà đá vỉa hè_ P3 00:38:34
Phương pháp định giá so sánh
2 bài học 01:13:28 giờ
 • P3T2A - Kỹ thuật định giá phổ biến 00:39:26
 • P3T2B - Thực hành trên excel 00:34:02
Đọc báo cáo tài chính
3 bài học 01:15:58 giờ
 • P3T3A - Xây dựng chiến lược giao dịch 00:23:20
 • P3T3B - Hiểu định giá 00:22:15
 • P3T3C - Định giá so sánh, dòng cổ tức và tổng kết 00:30:23
Định giá dòng tiền cơ bản
2 bài học 01:34:10 giờ
 • P3T4A - Lý thuyết định giá theo dòng tiền 00:46:06
 • P3T4B - Thực hành trên excel 00:48:04
Phương pháp định giá cơ bản
2 bài học 01:12:44 giờ
 • P3T5A - Lý thuyết định giá dòng tiền đơn giản 00:20:19
 • P3T5B - Thực hành trên excel 00:52:25
Cách sử dụng các phương pháp định giá
2 bài học 01:24:23 giờ
 • P3T6A - Lý thuyết phân tích dòng tiển cổ đông 00:24:33
 • P3T6B - Thực hành trên excel 00:59:50
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:40:01 giờ
Updated Thu, 17-Mar-2022
253 Miễn phí
08:17:48 giờ
256 2.000.000 ₫
04:06:10 giờ
225 2.000.000 ₫
06:10:03 giờ
220 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 6 Reviews
 • 559 học viên
 • 13 Khóa học
 • 5 Reviews
 • 573 học viên
 • 18 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
 • 08:26:28 giờ học tất cả các bài
 • 14 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác