P4-Version 3 (11/2021): Phân tích kỹ thuật dòng tiền

Phân tích kỹ thuật là một trong ba khối kiến thức quan trọng cần thiết của quá trình ra quyết định đầu tư. Hiểu PTKT sẽ giúp bạn xác định được thời điểm mua và bán cổ phiếu phù hợp theo xu hướng thị trường. Sau khi hoàn thành chương trình này, bạn có thể trả lời được các câu hỏi như: xu thế hiện hữu là mua hay bán; xu thế đó có mạnh không; có dấu hiệu đảo chiều không; và thời điểm có thế đảo chiều. Những kiến thức trong học phần PTKT này là chuẩn mực và hoàn toàn có thể áp dụng vào giao dịch các tài sản khác như hàng hóa, phái sinh, tiền tệ.

Nhập môn 188 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao , Nam Mai Cập nhật lần cuối Tue, 15-Nov-2022 Vietnamese
Nội dung chính?
 • Sau khi hoàn thành chương trình này, bạn có thể trả lời được các câu hỏi như: xu thế hiện hữu là mua hay bán; xu thế đó có mạnh không; có dấu hiệu đảo chiều không; và thời điểm có thế đảo chiều.

Bài học
23 bài học 16:00:20 giờ
Phân tích giá và lượng
4 bài học 02:51:36 giờ
 • Bài giảng 01:43:21
 • Thảo luận 00:47:56
 • Hỏi đáp 00:20:19
 • Tài liệu .
Đồ thị nến
4 bài học 02:51:30 giờ
 • Bài giảng 01:25:56
 • Thảo luận 01:02:39
 • Hỏi đáp 00:22:55
 • Tài liệu 2 .
Chỉ số kỹ thuật
3 bài học 02:04:00 giờ
 • Bài giảng 01:36:00
 • Hỏi đáp 00:28:00
 • Tài liệu 3 .
Mẫu hình kỹ thuật
4 bài học 02:47:26 giờ
 • Bài giảng 01:12:58
 • Thảo luận 01:05:03
 • Hỏi đáp 00:29:25
 • Tài liệu 4 .
Phân tích khoảng trống giá, bứt phá, lý thuyết Dow và sóng Elliot
3 bài học 02:47:28 giờ
 • Bài giảng 01:34:13
 • Thảo luận 01:13:15
 • Tài liệu 5 .
Tổng hợp - Vận dụng
5 bài học 02:38:20 giờ
 • Bài giảng 01:35:52
 • Thảo luận 00:50:43
 • Hỏi đáp 00:11:45
 • Tài liệu 6 .
 • Tài liệu 7 .
Yêu cầu
+ Xem thêm
Miêu tả nội dung

Phân tích cung cầu và tương quan giá và lượng giao dịch
Xác định và phân tích các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ và đường xu hướng
Phân tích bộ chỉ số kỹ thuật thông dụng
Phân tích các mẫu hình đồ thị nến phổ biến
Phân tích 36 mẫu hình giá quan trọng
Phân tích các khoảng trống giá
Liên hệ với các lý thuyết phổ biến như Sóng Elliot, Dow, Wyckoff

 

+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
11:13:28 giờ
197 2.000.000 ₫
04:46:20 giờ
175 2.000.000 ₫
05:05:50 giờ
122 5.000.000 ₫
05:16:44 giờ
103 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 6 Reviews
 • 559 học viên
 • 13 Khóa học
 • 5 Reviews
 • 573 học viên
 • 18 Khóa học
20.000.000 ₫
Includes:
 • 16:00:20 giờ học tất cả các bài
 • 23 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác