P4-Version 4 (1/2023): Phân tích kỹ thuật dòng tiền

Phân tích kỹ thuật là một trong ba khối kiến thức quan trọng cần thiết của quá trình ra quyết định đầu tư. Hiểu PTKT sẽ giúp bạn xác định được thời điểm mua và bán cổ phiếu phù hợp theo xu hướng thị trường. Sau khi hoàn thành chương trình này, bạn có thể trả lời được các câu hỏi như: xu thế hiện hữu là mua hay bán; xu thế đó có mạnh không; có dấu hiệu đảo chiều không; và thời điểm có thế đảo chiều. Những kiến thức trong học phần PTKT này là chuẩn mực và hoàn toàn có thể áp dụng vào giao dịch các tài sản khác như hàng hóa, phái sinh, tiền tệ.

Nhập môn 1 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Joseph Cuong Cập nhật lần cuối Tue, 31-Jan-2023 Vietnamese
Nội dung chính?
 • Sau khi hoàn thành chương trình này, bạn có thể trả lời được các câu hỏi như: xu thế hiện hữu là mua hay bán; xu thế đó có mạnh không; có dấu hiệu đảo chiều không; và thời điểm có thế đảo chiều.

Bài học
19 bài học 13:08:34 giờ
Cung cầu và các đường xu hướng
3 bài học 02:27:15 giờ
 • Bải giảng 01:57:18
 • Hỏi đáp 00:29:57
 • Tài liệu 1 .
Phân tích nến
3 bài học 01:42:30 giờ
 • Bài giảng 01:22:28
 • Hỏi đáp 00:20:02
 • Tài liệu 2 .
Chỉ số kĩ thuật
3 bài học 01:44:59 giờ
 • Bài giảng 01:24:22
 • Hỏi đáp 00:20:37
 • Tài liệu 3 .
Mầu hình giá
3 bài học 01:26:25 giờ
 • Bài giảng 01:11:00
 • Hỏi đáp 00:15:25
 • Tài liệu 4 .
Khoảng trống giá và các lý thuyết phổ biến
3 bài học 01:31:11 giờ
 • Bài giảng 01:14:37
 • Hỏi đáp 00:16:34
 • Tài liệu 5 .
Tổng kết học phần
2 bài học 01:34:17 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 01:34:17
 • Tài liệu 6 .
Giới thiệu AI Stocks (18/3)
1 bài học 01:21:14 giờ
 • Giới thiệu AI Stocks 01:21:14
Hướng dẫn vận dụng PTKT nhanh (14/4)
1 bài học 01:20:43 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 01:20:43
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:00:20 giờ
188 20.000.000 ₫
11:13:28 giờ
197 2.000.000 ₫
04:46:20 giờ
175 2.000.000 ₫
05:05:50 giờ
122 5.000.000 ₫
05:16:44 giờ
103 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 1 Reviews
 • 414 học viên
 • 12 Khóa học
20.000.000 ₫
Includes:
 • 13:08:34 giờ học tất cả các bài
 • 19 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác