Version 1- Các chủ đề đặc biệt (2022)

Nhập môn 207 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao , Joseph Cuong Cập nhật lần cuối Wed, 12-Apr-2023 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
8 bài học 08:16:57 giờ
Rào chắn vị thế cổ phiếu (27/5)
1 bài học 01:31:40 giờ
 • Bài giảng và hỏi đáp 01:31:40
Bài tổng kết tương tác kiến thức (22/4)
1 bài học 02:43:34 giờ
 • Bài giảng & hỏi đáp 02:43:34
Chủ đề chuyên sâu - Nhân tố giá
3 bài học 01:55:39 giờ
 • P6T1A - Bài giảng 01:30:22
 • P6T1B - Hỏi đáp 00:25:17
 • Tài liệu học .
Tổng kết khóa học
3 bài học 02:06:04 giờ
 • Bài Giảng 01:12:40
 • Hỏi đáp 00:53:24
 • Tài liệu học .
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
45:02:28 giờ
Updated Thu, 17-Mar-2022
239 5.000.000 ₫
12:06:19 giờ
0 0 ₫
12:14:26 giờ
3 3.000.000 ₫
Giảng viên
 • 6 Reviews
 • 559 học viên
 • 13 Khóa học
 • 1 Reviews
 • 414 học viên
 • 12 Khóa học
3.000.000 ₫
Includes:
 • 08:16:57 giờ học tất cả các bài
 • 8 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác