P3-Version 4 (11/2022): Phân tích cơ bản

Nhập môn 1 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Joseph Cuong Cập nhật lần cuối Mon, 21-Nov-2022 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
23 bài học 08:13:13 giờ
Doanh nghiệp trà đá và dựng ngược BCTC
4 bài học 01:32:37 giờ
 • Bài giảng 01:24:13
 • Hỏi đáp 00:08:24
 • Tài liệu 1 .
 • Excel 1 .
Đọc hiểu báo cáo tài chính
5 bài học 01:33:26 giờ
 • Bài giảng 01:23:06
 • Hỏi đáp 00:10:20
 • Tài liệu 2 .
 • Excel 2.1 .
 • Excel 2.2 .
Định giá so sánh
4 bài học 01:24:01 giờ
 • Bài giảng 01:15:00
 • Hỏi đáp 00:09:01
 • Tài liệu 3 .
 • Excel 3 .
Định giá thu nhập cổ tức
3 bài học 01:11:08 giờ
 • Bài giảng 00:58:03
 • Hỏi đáp 00:13:05
 • Tài liệu 4 .
Mô hình định giá dòng tiền cổ đông
4 bài học 01:11:34 giờ
 • Bài giảng 01:03:41
 • Hỏi đáp 00:07:53
 • Tài liệu 5 .
 • Excel 5 .
Tổng kết
3 bài học 01:20:27 giờ
 • Bài giảng 01:16:01
 • Hỏi đáp 00:04:26
 • Excel 6 .
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:00:20 giờ
188 20.000.000 ₫
11:13:28 giờ
197 2.000.000 ₫
04:46:20 giờ
175 2.000.000 ₫
05:05:50 giờ
122 5.000.000 ₫
05:16:44 giờ
103 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 1 Reviews
 • 414 học viên
 • 12 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
 • 08:13:13 giờ học tất cả các bài
 • 23 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác