Showing on this page : 4
Filter
Categories

Price

Level

Language
 • Thực hành phân tích cơ bản
  Phân tích cơ bản vốn là một nội dung đòi hỏi nhiều kiến thức tổng hợp về các yếu tố vĩ mô, các ngành nghề và mô hình kinh doanh, kiến thức về tài chính kế toán. Đây là những nội dung đòi hỏi phải có thời gian tìm hiểu và tích lũy để có thể sử dụng thành thạo. Chương trình thực hành phân tích cơ bản được xây dựng bởi đội ngũ trợ lý QMV nhằm hướng dẫn học viên áp dụng các kiến thức phân tích cơ bản được học ở học phần PTCB, hướng dẫn trực quan và dễ hiểu cách thức tiếp cận và thực hiện phân tích cơ bản các doanh nghiệp thực tế đang niêm yết trên sàn. Từ đó, học viên có thể tìm ra những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng vượt trội và dài hạn, đồng thời tránh được những cổ phiếu ảo, làm giá, không có nền tảng vững chắc, giúp hạn chế rủi ro và đem lại lợi nhuận lâu dài cho nhà đầu tư.
  30 bài học 27:25:07 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  5.000.000 ₫
 • 4 bài học 06:59:47 giờ English Nhập môn

  So sánh khóa học

  0 ₫
 • 1 bài học 01:25:18 giờ English Nhập môn

  So sánh khóa học

  2.000.000 ₫
 • 1 bài học 02:40:30 giờ English Nhập môn

  So sánh khóa học

  2.000.000 ₫