Showing on this page : 6
Filter
Categories

Price

Level

Language
 • Version 1 (7/2021): Xây dựng danh mục (Mã số: SUB5)
  Học phần quan trọng không kém trong việc tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng là học phần Xây dựng và Quản trị Danh mục. Đây là học phần hoàn thiện cho bạn với kiến thức thực tế từ việc lựa chọn ngành, dòng tiền, nhóm cổ phiếu từ cách tiếp cận Top - Down để từ đó xây dựng cho mình cấu trúc danh mục tối ưu, vừa đảm bảo đồng thời hai mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và quản trị được rủi ro khi phân bổ đầu tư.
  17 bài học 05:16:53 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  2.000.000 ₫
 • Thực hành phân tích cơ bản
  Phân tích cơ bản vốn là một nội dung đòi hỏi nhiều kiến thức tổng hợp về các yếu tố vĩ mô, các ngành nghề và mô hình kinh doanh, kiến thức về tài chính kế toán. Đây là những nội dung đòi hỏi phải có thời gian tìm hiểu và tích lũy để có thể sử dụng thành thạo. Chương trình thực hành phân tích cơ bản được xây dựng bởi đội ngũ trợ lý QMV nhằm hướng dẫn học viên áp dụng các kiến thức phân tích cơ bản được học ở học phần PTCB, hướng dẫn trực quan và dễ hiểu cách thức tiếp cận và thực hiện phân tích cơ bản các doanh nghiệp thực tế đang niêm yết trên sàn. Từ đó, học viên có thể tìm ra những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng vượt trội và dài hạn, đồng thời tránh được những cổ phiếu ảo, làm giá, không có nền tảng vững chắc, giúp hạn chế rủi ro và đem lại lợi nhuận lâu dài cho nhà đầu tư.
  30 bài học 27:25:07 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  5.000.000 ₫
 • Thực hành phân tích kỹ thuật
  Thực hành phân tích kỹ thuật
  36 bài học 45:02:28 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  5.000.000 ₫
 • Góc nhìn QMV
  Bản tin Góc nhìn QMV hàng tuần, với sự tham gia của các thành viên từ cộng đồng QMV. Cung cấp những góc nhìn đa chiều từ cộng đồng
  109 bài học 113:44:30 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  3.000.000 ₫
 • 8 bài học 08:16:57 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  3.000.000 ₫
 • 12 bài học 11:13:28 giờ Tiếng Việt Nhập môn

  So sánh khóa học

  2.000.000 ₫